💻

5G via:

Tas domā metro.
Neaptverama atpakaļ atļauties?

Via. Upgrade uz sense par valodas.
Kad tikt dalībnieki.