Latvian alphabet

Visi burti = A a Ā ā B b C c Č č D d E e Ē ē F f G g Ģ ģ H h I i Ī ī J j K k Ķ ķ L l Ļ ļ M m N n Ņ ņ O o P p R r S s Š š T t U u Ū ū V v Z z Ž ž

Visi burti atdalīti ar komatu = A,a,Ā,ā,B,b,C,c,Č,č,D,d,E,e,Ē,ē,F,f,G,g,Ģ,ģ,H,h,I,i,Ī,ī,J,j,K,k,Ķ,ķ,L,l,Ļ,ļ,M,m,N,n,Ņ,ņ,O,o,P,p,R,r,S,s,Š,š,T,t,U,u,Ū,ū,V,v,Z,z,Ž,ž

Mazie burti = a,ā,b,c,č,d,e,ē,f,g,ģ,h,i,ī,j,k,ķ,l,ļ,m,n,ņ,o,p,r,s,š,t,u,ū,v,z,ž

Lielie burti = A,Ā,B,C,Č,D,E,Ē,F,G,Ģ,H,I,Ī,J,K,Ķ,L,Ļ,M,N,Ņ,O,P,R,S,Š,T,U,Ū,V,Z,Ž

Burti bez diakritiskajām zīmēm = A,a,B,b,C,c,D,d,E,e,F,f,G,g,H,h,I,i,J,j,K,k,L,l,M,m,N,n,O,o,P,p,R,r,S,s,T,t,U,u,V,v,Z,z

Burti ar diakritiskajām zīmēm = Ā,ā,Č,č,Ē,ē,Ģ,ģ,Ī,ī,Ķ,ķ,Ļ,ļ,Ņ,ņ,Š,š,Ū,ū,Ž,ž

Burtu ar diakritiskajām zīmēm HTML Entities kodi = Ā,ā,Č,č,Ē,ē,Ģ,ģ,Ī,ī,Ķ,ķ,Ļ,ļ,Ņ,ņ,Š,š,Ū,ū,Ž,ž

Burtu ar diakritiskajām zīmēm HTML Entities kodu atšifrējums:

Ā = Ā
ā = ā
Č = Č
č = č
Ē = Ē
ē = ē
Ģ = Ģ
ģ = ģ
Ī = Ī
ī = ī
Ķ = Ķ
ķ = ķ
Ļ = Ļ
ļ = ļ
Ņ = Ņ
ņ = ņ
Š = Š
š = š
Ū = Ū
ū = ū
Ž = Ž
ž = ž

./tools

BlackHalt